Connect Me

twitterfacebookgoogle plus email

  Instagram View Biwas Bhattarai's profile on LinkedIn

औला त्येर्स्याई मैतिर दोषी हैनौ भन्छौ

२०६४ पछि करिब ६ वर्षपछिको लेखनी:

औला त्येर्स्याई मैतिर दोषी हैनौ भन्छौ
आलोचना, असन्तुष्टि गुण धेरै भन्छौ ।


चाहिने भए सबुत सबै देखाउने भन्छौ
नचाहिने हिउँदमा हिउँ वर्षाउँ? भन्छौ।

तिम्रो संगत मेरा लागि उपयुक्त भन्छौ,
साइनो सबै बिर्सिएर कहिले जाऊ भन्छौ।

कुरा तिम्रा सबै सहि मिथ्या हैन भन्छौ,
सबैसगँ फरक शैली, कुरो एउटै भन्छौ।

नयाँ आयाम, भाव, ढङ्ग, शैली पस्क भन्छौ,
आफ्नै पुराना, थोत्रा,विचार, वाणीलाई के भन्छौ?

# बिवश_भट्टराई
# नेपाल यातायातको १ सिट
२०७०/०८/१७, १०:५३

Ą
https://www.flickr.com/photos/spklg/15211044551/